Abizena edo deitura pertsonak izendatzeko erabiltzen den familiako izen antroponomikoa da.